төп

Стандарт табыш мөгез антенналары

 • Стандарт табыш мөгез антеннасы 20dBi тибы.Табыш, 4.90-7.05 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA159-20

  Стандарт табыш мөгез антеннасы 20dBi тибы.Табыш, 4.90-7.05 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA159-20

  RF MISO'sRM-SGHA159-20 моделе4.90 - 7.05 ГГц эшләгән сызыклы поляризацияләнгән стандарт мөгез антеннасы.Антенна 20 dBi һәм түбән VSWR 1,3: 1 табышын тәкъдим итә.Антеннаның типик 3dB киңлеге E яссылыгында 17,3 градус, H яссылыгында 17,5 градус.Бу антеннада клиентлар әйләнү өчен фланг кертү һәм коаксиаль кертү бар.Антенна монтаж кашыкларына гади L тибындагы монтаж крепкасы һәм әйләнүче L тибындагы кашан керә

  _______________________________________________________________

  Акциядә: 5 кисәк

 • Стандарт табыш мөгез антеннасы 15dBi тибы.Табыш, 8.2-12.5 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA90-15

  Стандарт табыш мөгез антеннасы 15dBi тибы.Табыш, 8.2-12.5 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA90-15

  RF MISO'sRM-SGHA90-15 моделе8.2 дән 12,5 ГГцга кадәр эшли торган сызыклы поляризацияләнгән стандарт мөгез антеннасы.Антенна 15 dBi һәм түбән VSWR 1,3: 1 табышын тәкъдим итә.Антеннаның типик 3dB киңлеге E яссылыгында 32 градус, H яссылыгында 31 градус.Бу антеннада клиентлар әйләнү өчен фланг кертү һәм коаксиаль кертү бар.Антенна монтаж кашыкларына гади L тибындагы монтаж крепкасы һәм әйләнүче L тибындагы кашан керә

  _______________________________________________________________

  Акциядә: 5 кисәк

 • Стандарт табыш мөгез антеннасы 20dBi тибы.Эш, 1,70-2.60 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA430-20

  Стандарт табыш мөгез антеннасы 20dBi тибы.Эш, 1,70-2.60 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA430-20

  RF MISO'sRM-SGHA430-20 моделе1,70 дән 2,60 ГГцга кадәр эшли торган сызыклы поляризацияләнгән стандарт мөгез антеннасы.Антенна 20 dBi һәм түбән VSWR 1,3: 1 табышын тәкъдим итә.Антеннаның типик 3dB киңлеге E яссылыгында 17,3 градус, H яссылыгында 17,5 градус.Бу антеннада клиентлар әйләнү өчен фланг кертү һәм коаксиаль кертү бар.Антенна монтаж кашыкларына гади L тибындагы монтаж крепкасы һәм әйләнүче L тибындагы кашан керә

  _______________________________________________________________

  Акциядә: 5 кисәк

 • Стандарт табыш мөгез антеннасы 15dBi тибы.Табыш, 1.70-2.60 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA430-15

  Стандарт табыш мөгез антеннасы 15dBi тибы.Табыш, 1.70-2.60 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA430-15

  RF MISO'sRM-SGHA430-15 моделе1,70 дән 2,60 ГГцга кадәр эшли торган сызыклы поляризацияләнгән стандарт мөгез антеннасы.Антенна 15 dBi һәм түбән VSWR 1,3: 1 табышын тәкъдим итә.Антеннаның типик 3dB киңлеге E яссылыгында 32 градус, H яссылыгында 31 градус.Бу антеннада клиентлар әйләнү өчен фланг кертү һәм коаксиаль кертү бар.Антенна монтаж кашыкларына гади L тибындагы монтаж крепкасы һәм әйләнүче L тибындагы кашан керә

  _______________________________________________________________

  Акциядә: 5 кисәк

 • Стандарт табыш мөгез антеннасы 10dBi тибы.Эш, 1,70-2.60 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA430-10

  Стандарт табыш мөгез антеннасы 10dBi тибы.Эш, 1,70-2.60 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA430-10

  RF MISO'sRM-SGHA430-10 моделе1,70 дән 2,60 ГГцга кадәр эшли торган сызыклы поляризацияләнгән стандарт мөгез антеннасы.Антенна 10 dBi һәм түбән VSWR 1,3: 1 табышын тәкъдим итә.Антеннаның типик 3dB киңлеге E яссылыгында 51,6 градус, H яссылыгында 52,1 градус.Бу антеннада клиентлар әйләнү өчен фланг кертү һәм коаксиаль кертү бар.Антенна монтаж кашыкларына гади L тибындагы монтаж крепкасы һәм әйләнүче L тибындагы кашан керә

  _______________________________________________________________

  Акциядә: 5 кисәк

 • Стандарт табыш мөгез антеннасы 17dBi тибы.Табыш, 2.2-3.3 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA340-17

  Стандарт табыш мөгез антеннасы 17dBi тибы.Табыш, 2.2-3.3 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA340-17

  RF MISO'sМодельRM-SGHA340-17сызыклы поляризацияләнгәнстандарт табышэшләгән мөгез антеннасы2.2to 3.3ГГц.Антенна гадәти табыш тәкъдим итә17 dBiһәм түбән VSWR1.3: 1.Бу антеннаның фланглары барinкуярга һәм коаксиальinклиентларны әйләндерү өчен куегыз.Антенна монтаж кашыкларына гади L тибындагы монтаж крепкасы һәм әйләнүче L тибындагы кашан керә

   

 • Стандарт табыш мөгез антеннасы 20dBi тибы.Табыш, 2.60-3.95 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA284-20

  Стандарт табыш мөгез антеннасы 20dBi тибы.Табыш, 2.60-3.95 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA284-20

  RF MISO'sRM-SGHA284-20 моделе2.60 - 3,95 ГГц эшләгән сызыклы поляризацияләнгән стандарт мөгез антеннасы.Антенна 20 dBi һәм түбән VSWR 1,3: 1 табышын тәкъдим итә.Антеннаның типик 3dB киңлеге E яссылыгында 17,3 градус, H яссылыгында 17,5 градус.Бу антеннада клиентлар әйләнү өчен фланг кертү һәм коаксиаль кертү бар.Антенна монтаж кашыкларына гади L тибындагы монтаж крепкасы һәм әйләнүче L тибындагы кашан керә

  _______________________________________________________________

  Акциядә: 5 кисәк

 • Стандарт табыш мөгез антеннасы 15dBi тибы.Табыш, 2.60-3.95 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA284-15

  Стандарт табыш мөгез антеннасы 15dBi тибы.Табыш, 2.60-3.95 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA284-15

  RF MISO'sRM-SGHA284-15 моделе2.60 - 3,95 ГГц эшләгән сызыклы поляризацияләнгән стандарт мөгез антеннасы.Антенна 15 dBi һәм түбән VSWR 1,3: 1 табышын тәкъдим итә.Антеннаның типик 3dB киңлеге E яссылыгында 32 градус, H яссылыгында 31 градус.Бу антеннада клиентлар әйләнү өчен фланг кертү һәм коаксиаль кертү бар.Антенна монтаж кашыкларына гади L тибындагы монтаж крепкасы һәм әйләнүче L тибындагы кашан керә

  _______________________________________________________________

  Акциядә: 5 кисәк

   

   

 • Стандарт табыш мөгез антеннасы 10dBi тибы.Табыш, 2.60-3.95 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA284-10

  Стандарт табыш мөгез антеннасы 10dBi тибы.Табыш, 2.60-3.95 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA284-10

  RF MISO'sRM-SGHA284-10 моделе2.60 - 3,95 ГГц эшләгән сызыклы поляризацияләнгән стандарт мөгез антеннасы.Антенна 10 dBi һәм түбән VSWR 1,3: 1 табышын тәкъдим итә.Антеннаның типик 3dB киңлеге E яссылыгында 51,6 градус, H яссылыгында 52,1 градус.Бу антеннада клиентлар әйләнү өчен фланг кертү һәм коаксиаль кертү бар.Антенна монтаж кашыкларына гади L тибындагы монтаж крепкасы һәм әйләнүче L тибындагы кашан керә

  _______________________________________________________________

  Акциядә: 5 кисәк

   

 • Стандарт табыш мөгез антеннасы 20dBi тибы.Табыш, 3.30-4.90 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA229-20

  Стандарт табыш мөгез антеннасы 20dBi тибы.Табыш, 3.30-4.90 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA229-20

  RF MISO'sRM-SGHA229-20 моделе3,30 - 4,90 ГГц эшли торган сызыклы поляризацияләнгән стандарт мөгез антеннасы.Антенна 20 dBi һәм түбән VSWR 1,3: 1 табышын тәкъдим итә.Антеннаның типик 3dB киңлеге E яссылыгында 17,3 градус, H яссылыгында 17,5 градус.Бу антеннада клиентлар әйләнү өчен фланг кертү һәм коаксиаль кертү бар.Антенна монтаж кашыкларына гади L тибындагы монтаж крепкасы һәм әйләнүче L тибындагы кашан керә

  _______________________________________________________________

  Акциядә: 5 кисәк

 • Стандарт табыш мөгез антеннасы 15dBi тибы.Табыш, 3.30-4.90 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA229-15

  Стандарт табыш мөгез антеннасы 15dBi тибы.Табыш, 3.30-4.90 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA229-15

  RF MISO'sМодель RM-SGHA229-153,30 - 4,90 ГГц эшли торган сызыклы поляризацияләнгән стандарт мөгез антеннасы.Антенна 15 dBi һәм түбән VSWR 1,3: 1 табышын тәкъдим итә.Антеннаның типик 3dB киңлеге E яссылыгында 32 градус, H яссылыгында 31 градус.Бу антеннада клиентлар әйләнү өчен фланг кертү һәм коаксиаль кертү бар.Антенна монтаж кашыкларына гади L тибындагы монтаж крепкасы һәм әйләнүче L тибындагы кашан керә

  _______________________________________________________________

  Акциядә: 5 кисәк

 • Стандарт табыш мөгез антеннасы 10dBi тибы.Табыш, 3.30-4.90 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA229-10

  Стандарт табыш мөгез антеннасы 10dBi тибы.Табыш, 3.30-4.90 ГГц ешлык диапазоны RM-SGHA229-10

  RF MISO'sRM-SGHA229-10 моделе3,30 - 4,90 ГГц эшли торган сызыклы поляризацияләнгән стандарт мөгез антеннасы.Антенна 10 dBi һәм түбән VSWR 1,3: 1 табышын тәкъдим итә.Антеннаның типик 3dB киңлеге E яссылыгында 51,6 градус, H яссылыгында 52,1 градус.Бу антеннада клиентлар әйләнү өчен фланг кертү һәм коаксиаль кертү бар.Антенна монтаж кашыкларына гади L тибындагы монтаж крепкасы һәм әйләнүче L тибындагы кашан керә

  _______________________________________________________________

  Акциядә: 5 кисәк

Продукция мәгълүматларын алыгыз